REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne.


  
Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem
   sklepu internetowego
www.sklep.agdnaprawa.pl
przez firmę STUDIO-TECH Michał Flis,
mieszczącą się przy ulicy Betonowej 6, 20-402 Lublin.
Kontakt z usługodawcą:

 1. adres poczty e-mail sklep@agdnaprawa.pl
 2. telefonicznie pod numerem kom.+48 502 168 100 , stac. +48 (81) 740-15-76.
 3. osobiscie w siedzibie sklepu : ul Betonowa 6 20-402 Lublin w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze.

 Regulamin dostępny jest tutaj.


2. Definicje.

    Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
   
Regulamin – niniejszy dokument
 
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
   
Sprzedawca - Michał Flis wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Lublina pod numerem ewidencyjnym 81430, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-TECH Michał Flis pod adresem: ul. Betonowa 6, 20-402 Lublin, NIP: 946-157-41-81 REGON: 430936645
     Sklep Internetowy – strony sklepu internetowego, za pośrednictwem których klient może dokonać rejestracji i składać zamówienia.
   
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta "Moje konto", dokonana za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepu internetowego.
   Moje Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pośrednictwem której użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego.
   
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
     Produkty, artykuły – produkty prezentowane w sklepie internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
   
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedawcą a Klientem.
   Zamówienie – oświadczenie Klienta zmierzające do zawarcie Umowy sprzedaży, określające między innymi rodzaj i liczbę Towaru.
  Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, Nr 827).
   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

      Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klient następujących wymagań technicznych:
 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Jednej z następujących przeglądarki internetowej: Firefox w wersji 28.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome w wersji 32 lub wyższej.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej aplikacji Cookies oraz Javascript.
 

     Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z treściami zawartymi na stronach sklepu.
Klient zobowiązany jest do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
 3. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w sklepie internetowym jedynie w ramach własnego użytkowania osobistego.
 4. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy.
 5. korzystania zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.
 6. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodnym z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.4. Usługi.

      Usługi świadczone są przez sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:

 1. Przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie internetowym.
 2. Prowadzeniu konta w sklepie internetowym - Usługa prowadzenia konta w sklepie internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu. Wyrażenie zgody na warunki regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia w sklepie.
 4. Świadczeniu usługi newsletter, klient ma możliwość otrzymywania od sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości, przesyłanych na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Udostępnianiu formularza umożliwiającego klientom kontakt ze sprzedawcą.
 6. Zamieszczaniu wypowiedzi, opinii-komentarzy. Klient ma możliwość zamieszczania w sklepie indywidualnych wypowiedzi odnoszących się do artykułów czy przebiegu transakcji. Wypowiedzi nie mogą zawierać treści bezprawnych nie mogą naruszać obowiązujących przepisów. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści.

 

5. Zawarcie umowy sprzedaży.

 

   Informacje o artykułach prezentowanych na stronach internetowych sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 71 Kodeksu Cywilnego).

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta e-mailowego. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w wyniku wcześniejszej rejestracji w sklepie (zakupy za pomocą Konta "Moje konto"), lub wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, obejmującego dane klienta potrzebne do realizacji zamówienia.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta e-mailowego. Złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@agdnaprawa.pl

     W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy dokonać wyboru artykułów poprzez ich dodanie do koszyka. Wypełnić formularz w oparciu o wyświetlane komunikaty. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. opis przedmiotu zamówienia.
 2. Jednostkową oraz łączną cenę wraz z podatkami.
 3. Kwotę dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli występują.
 4. Wybranej metody płatności.
 5. Wybranego sposobu dostawy.
 6. Czasu dostawy.
 7. Danych kontaktowych Klienta
 8. Danych do faktury.
 9. Sposobu kontaktu ze sprzedawcą.

      W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz "kliknięcie" przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie w ten sposób zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia zamówienia wraz z indywidualnym nr zamówienia. Następnie sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia, które stanowi oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu oferty. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z treścią regulaminu.

 6. Ceny i metody płatności.     Do zamówionego towaru sklep wystawia paragon, a na życzenie klienta fakturę VAT. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT). Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. Za pobraniem, płatność kurierowi przy dostawie. Realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i skompletowaniu zamówienia.
 2. Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przez bank zaksięgowanej kwoty zamówienia na koncie sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia.
 3. Gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i skompletowaniu zamówienia.
 4. Płatność elektroniczna. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez klienta oraz skompletowaniu zamówienia.

 7. Dostawa.


      Dostawa artykułów odbywa się na adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych artykułów:

 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Za pośrednictwem poczty polskiej.
 3. Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy.

    Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości o wysłaniu zamówienia, podany będzie między innymi nr przesyłki i nazwa firmy odpowiedzialnej za dostawę. W przypadku, gdy artykuły nie zostały dostarczone do klienta w deklarowanym terminie dostawy, sprzedawca prosi klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji pocztą e-mailową na adres sklep@agdnaprawa.pl Sprzedawca odpowiada za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 8. Reklamacje dotyczące artykułów.

 

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, w tym również klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres STUDIO-TECH Michał Flis ul. Betonowa 6, 20-402 Lublin lub na adres poczty e-mailowej sklep@agdnaprawa.pl
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji, klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany artykuł, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Artykuły należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w punkcie powyżej .
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku niezbędnych braków w zakresie składanej reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia, w czasie niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.
 5. Sprzedawca zwraca klientowi koszty przesyłki reklamowanego artykułu.
 6. Sprzedawca nie jest producentem Artykułów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego artykułu na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.     Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 22[1] może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, WZÓR. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. Świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Umowy, w której przedmiotem świadczeń są artykuły ulegający szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są artykuły dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli.
 8. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów.
 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu: dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
 11. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii.
 12. Usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 13. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 14. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres sprzedawcy.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości

     Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia artykułu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Artykułu, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść.

10. Gwarancje na części Electrolux, Beko.

          

       Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na części firm Electrolux oraz Beko.
W przypadku reklamowania takiej części, należy wysłać do nas takową część i załączyć:

- dokładny opis uszkodzenia ,
- nr faktury producenta (widoczny przy kodach kreskowych wysłanej części), w przypadku zgubienia, zniszczenia opakowania z tym kodem- podejmujmy próbę ustalenia tego numeru w naszym systemie,
- kopię paragonu/ faktury, który otrzymali Państwo od nas razem z częścią w opakowaniu,
- zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia .

       Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń z przyczyn zewnętrznych i naturalnego zużycia, niewłaściwego podłączenia.
Przykładowe części objęte gwarancją to silniki, moduły, wyświetlacze.
Przykładowe części nie objęte gwarancją to łożyska, uszczelniacze, ssawki, filtry i inne części podlegające zużyciu.

 

 

 

 

11. Postanowienia końcowe.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 22[1], zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego art. 22[1] zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. O czym zarejestrowani klienci zostaną poinformowani poczta elektroniczną. W razie, gdy klienci posiadający konto „Moje konto”, nie akceptują nowej treści regulaminu obowiązani są zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.