Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku gdy umowa sprzedazy zawarta jest na odległość lub poza lokalem sprzedawcy, klient ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość i zwrócenia zakupionch w ten sposób produktów bez podania przyczyny. Klient będący konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.